facebook twitter youtube instagram
Randevu
:
+90 (322) 458 18 21

Uzman Klinik Psikolog Göksu Telmaç

Çocuklarda Karşılaşılan Ruhsal & Gelişimsel Sorunlar

6-18 yaş çocuklarında gözlemlediğiniz bazı pürüzler önemli bir ruhsal-gelişimsel rahatsızlığın belirtileri olabilir. Çocuklarınızda gözlemleyebileceğiniz durumları daha ayrıntılı değerlendirmenize yardımcı olacak pratik bazı önerileri sizlerle paylaşmak istedik.

Otizm

Aşağıdaki belirtilerin 5 ve daha fazlasını gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden bir psikolog ve psikiyatristten yardım isteyin.

Otizm belirtileri:

 1. Sözel olmayan davranışlarda yetersizlik (göz kontağı, yüz ifadesi, beden duruşu, jestler)
 2. Gelişim düzeyine uygun arkadaş ilişkisi geliştirememesi,
 3. Başkaları ile kendiliğinden ilgi alanları ve duygularını paylaşmakta eksiklik,
 4. Sosyal –duygusal karşılık verememe
 5. Konuşma dilinin gelişmesinde gecikme veya tamamen yokluğu
 6. Konuşması gelişen bireylerde, konuşmayı başlatma ve sürdürmede eksiklik
 7. Dilin stereotipik, tekrarlayıcı veya yetersiz kullanımı
 8. Gelişim düzeyine uygun, kendiliğinden olabilecek taklide dayalı (senaryolu oyunların olamayışı)
 9. Kısıtlayıcı, tekrarlayıcı davranışlar, ilgiler ve etkinlikler 
 10. İşlevsel olmayan rutin veya tekrarlayıcı hareketlere katı bir şekilde bağlılık
 11. Stereotipik ve tekrarlayıcı motor hareketler – el çırpma, kendi etrafında dönme gibi-
 12. Objelerin bir bölümü ile ilgilenme

Zihinsel Gerilik

Aşağıdaki belirtilerin 5 ve daha fazlasını gözlemliyorsanız bir zihinsel gerilik durumu söz konusu olabilir. Bir uzmandan yardım almakta fayda var.

Zihinsel engelli çocukların öğrenme özellikleri şu şekilde sıralanabilir

 1. Dikkat süreleri çok kısadır ve çabuk dağılır.
 2. Karmaşık bilgileri öğrenmekte zorlanırlar ve öğretilecek konuların parçalara bölünerek öğretilmesiyle öğrenebilirler.
 3. Zihinsel engelli çocukların bir çoğu kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya bilgi aktarmakta zorluk yaşarlar.
 4. Öğretilmek istenen bilgilerin sık sık tekrar edilmesi gerekir.
 5. Bellekleri zayıftır ve bu yüzden öğretilen bilgileri çok çabuk unuturlar.
 6. Çoğunun bilişsel gelişimi soyut işlemler dönemine ulaşamadığı için sevgi, cömert, ağırbaşlı gibi soyut kavramları anlamakta güçlük yaşarlar ve somut örneklerle öğrenmeye yatkındırlar. Bunun için öğretilen bilgilerin örnek ve uygulamalarla sık sık somutlaştırılmasına ihtiyaç duyarlar.
 7. Zihinsel gelişimleri ve dolayısıyla öğrenmeleri yavaş ve geç gelişir. Okuma-yazma matematik gibi akademik bilgileri öğrenmekte çok zorlanırlar ve çabuk sıkılıp ilgilenmek istemezler. Zeka geriliğinin derecesine göre belli bir noktadan sonra hiç öğrenemezler.
 8. Saat, hafta, ay, yıl gibi zaman kavramlarını çok zor ve genelde ileri yaşlarda kavrayabilirler.
 9. Varlıkları sınıflandıramaz, gruplayamaz ve genelleyemezler.
 10. Sebep-sonuç ilişkisi kurmakta zorlanırlar.
 11. Muhakeme yetenekleri zayıftır

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Aşağıdaki belirtilerin 6 ve daha fazlasını gözlemliyorsanız çocuğunuzda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri mevcut olabilir. DEHB çocuğun hem okul hem özel yaşamını olumsuz etkileyen ve tedavisi mümkün olan bir sorundur.

 1. Ayrıntılara dikkatini vermekte zorlanır ve ödevlerinde, işlerinde hatalar yapabilir.
 2. Üzerine aldığı görevlerde ya da etkinliklerde dikkati dağılır.
 3. Kendisi ile konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünür.
 4. Okul ödevleri ve diğer işlerindeki görevlerini tamamlayamaz.
 5. Üzerine aldığı görevleri düzenlemekle ilgili sıkıntı yaşar.
 6. Zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır.
 7. Dikkati dış uyaranlarca dağılır.
 8. Günlük etkinliklerinde unutkandır.
 9. Elleri ayakları kıpır kıpırdır.
 10. Oturmasının gerekli olduğu durumlarda oturduğu yerden kalkar.
 11. Uygun olmayan durumlarda koşturur,tırmanır.
 12. Sakin bir biçimde oyun oynamakla ilgili zorluk yaşar.
 13. Çoğu zaman hareket halindedir.
 14. Çoğu zaman çok konuşur.
 15. Sorulan soru tamamlanmadan cevabını verir.
 16. Sırasını beklemekle ilgili güçlük yaşar.
 17. Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer.